Renovació d’un tram de la xarxa d’aigua potable a Santa Coloma de Queralt

Substitució de dos trams de fibrociment de la canonada en alta a Santa Coloma de Queralt

Construcció d’un nou Pantà de l’arenal a Anglesola