Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Igualada

Habitatge unifamiliar a Santa Coloma de Queralt

Creació de dos habitatges en un immoble existent a Santa Coloma de Queralt