Enderrocs dels edificis “Bloc B” i “Bloc D” del Grup Sant Isidori de Mollerussa